KELAS PENDIDIKAN KESENIAN & KEBUDAYAAN

KELAS TEATER
Lakonan, Pengarahan, Sinografi, Pengurusan, Theatre Games, Improvisasi

Kelas akan diadakan 1 kali seminggu selama 2 jam dalam setiap bulan (4 minggu = 8 jam). 1 kelas dihadkan hanya 10 hingga 15 orang pelajar dan seorang jurulatih.

Yuran Pendaftaran - RM30 (termasuk t-shrit & nota)
Kanak-Kanak A (umur 5 - 8 tahun) - RM80/bln
Kanak-Kanak B (umur 9-13 tahun) - RM100/bln
Remaja (umur 14-20 tahun) - RM130/bln
Dewasa (umur 21 ke atas) - RM150/bln

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KELAS TARIAN
Tradisional, Moden, Kontemporari, Poco-Poco, Senam Seni

Kelas akan diadakan 1 kali seminggu selama 2 jam dalam setiap bulan (4 minggu = 8 jam). 1 kelas dihadkan hanya 10 hingga 15 orang pelajar dan seorang jurulatih.

Yuran Pendaftaran - RM30 (termasuk t-shirt & nota)
Kanak-Kanak (umur 9 - 13 tahun) - RM80/bln
Remaja (umur 14 - 20 tahun) - RM90/bln
Dewasa (umur 21 ke atas) - RM120/bln

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KELAS VOKAL
Moden, Tradisional, Klasikal

Kelas akan diadakan 1 kali seminggu selama 2 jam dalam setiap bulan (4 minggu = 8 jam). 1 kelas dihadkan hanya 10 hingga 15 orang pelajar dan seorang jurulatih.

Yuran Pendaftaran - RM30 (termasuk t-shrit & nota)
Kanak-Kanak (umur 9 - 13 tahun) - RM120/bln
Remaja (umur 14 - 20 tahun) - RM130/bln
Dewasa (umur 21 ke atas) - RM150/bln

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KELAS MUZIK
Alat Muzik, Moden, Tradisional

Kelas akan diadakan 1 kali seminggu selama 2 jam dalam setiap bulan (4 minggu = 8 jam). 1 kelas dihadkan hanya 10 hingga 15 orang pelajar dan seorang jurulatih.

Yuran Pendaftaran - RM30 (termasuk t-shirt & nota)
Kanak-Kanak (umur 9 - 14 tahun) - RM100/bln
Remaja (umur 14 - 20 tahun) - RM120/bln
Dewasa (umur 21 ke atas) - RM150/bln

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KELAS SENI VISUAL

Pelajar Sekolah Rendah - RM60/bln
Pelajar Sekolah Menengah - RM80/bln